Vejen til den grønne smiley

Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn smiley. Det drejer sig blandt andet om:

Krav til arbejdsmiljøet

Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.

Krav til arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

Krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Det er hovedreglen, at alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation.