Håndtering af dine personoplysninger i forbindelse med jobsøgning

 

Hvem er vi?

Når du ansøger om en stilling, giver du dit samtykke til, at Svanerent ApS, Granvej 2, 8800 Viborg, CVR-nr. 34488614 må behandle dine personoplysninger, også kaldet persondata, med det formål og på den måde, som vi har beskrevet det i det følgende.

Personoplysninger og brug heraf:

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning. De oplysninger du giver os bliver kun brugt i forbindelse med vores vurdering af dig som ansøger. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig job hos os. Vi sørger selvfølgelig for, at dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt og på sikre servere.

Som jobansøger giver du et frivilligt samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, og at vi kan kontakte dig, hvis du kommer i betragtning til den stilling, som du har søgt, eller hvis vi mangler information om dig for at kunne færdigbehandle din ansøgning.

De indsamlede personoplysninger til typisk omfatte:

  • Identitets- og kontaktoplysninger, for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund
  • Oplysninger om din tidligere og eventuelt nuværende beskæftigelse
  • Straffeattest

Indhentning af referencer:

Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante tredjeparter. Vi indhenter ikke andre referencer end dem, du har angivet i din ansøgning, uden dit forudgående samtykke.

Dine rettigheder:

Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, opbevarer og behandler om dig. Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gerne vil have indsigt, begrænse eller rette informationer skal du kontakte os på vores mail: mail@svanerent.dk

Sletning af dine personlige oplysninger:

Vi opbevarer din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, indtil rekrutteringsprocessen er gennemført og afsluttet.

Hvis du får afslag på din ansøgning, opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt 6 måneder efter afslaget er sendt til dig. Såfremt vi ønsker at opbevare din ansøgning i en længere periode med henblik på eventuel senere ansættelse, vil vi indhente dit samtykke hertil. Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, blive opbevaret under hele dit ansættelsesforhold og i en periode herefter.

Kan jeg ombestemme mig?:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og få slettet dine oplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at du ikke længere kan deltage i ansøgningsprocessen eller komme i betragtning til eventuelle nyopslåede stillinger i perioden, da vores behandling af din ansøgning kræver dit samtykke. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os på mail@svanerent.dk

Kan jeg klage?:

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig:

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

  • Svanerent ApS
  • CVR-nr.: 34488614
  • Granvej 2, 8800 Viborg