Arbejdstilsynets smiley-ordning

Grøn smiley-ordning

Hvorfor er det vigtigt at holde øje med den grønne smiley?

Arbejdstilsynets grønne smiley er udtryk for, at en virksomhed overholder alle miljøregler. Dermed er den din garanti for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

Arbejdstilsynets grønne smiley – krav til arbejdsmiljø

Det psykisk arbejdsmiljø:

Der skal være fokus på et psykisk godt arbejdsmiljø. Der skal være en god balance mellem kvalitet og trivsel. Dette sikres hos os i samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation. Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og derfor er det afgørende for os, at de trives. Hos os står døren altid åben, og vi opfordrer til dialog.

 

Arbejdstilsynets grønne smiley – krav til arbejdspladsvurdering

Det fysisk arbejdsmiljø:

Fysisk sundhed er ligeledes en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Hos Svanerent prioriteres jævnlig gennemgang af ergonomi for at undgå overbelastning, samt vurdering af blandt andet støj og tunge løft. Derudover har vi naturligvis et stort fokus på kemi. Alle medarbejdere instrueres i korrekt anvendelse og har altid adgang til sikkerhedsanvisninger og doseringsinstruktioner. Vi sørger for, at så mange produkter som muligt er svanemærkede.

Der er mange indsatsområder at arbejde med. Under https://svanerent.dk/miljoepolitik/ kan du finde flere oplysninger om vores fysiske, psykiske og eksterne arbejdsmiljø.

Har du lyst til at vide mere om Arbejdstilsynets grønne smiley-ordning, så kan du finde information på Arbejdstilsynets hjemmeside: https://at.dk/

Vejen til Arbejdstilsynets grønne smiley

Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn smiley. Det drejer sig blandt andet om:

Krav til arbejdsmiljøet

Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.

Krav til arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

Krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Det er hovedreglen, at alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation.