Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Der kan være oplysninger som vi har behov for at behandle, for at kunne levere vores ydelser. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data, således at vi sikrer, at disse behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Den dataansvarlige for behandlingen af dine data er:

Behandling af persondata:

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data vi anvender omfatter: almindelige persondata samt i visse tilfælde følsomme og fortrolige oplysninger.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker ved:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Cookie- og privatlivspolitik:

Cookieblokering 

Ved besøg på svanerent.dk blokeres cookies fra tredjeparter automatisk indtil samtykke er givet fra den besøgende. Hjemmesiden scannes hver uge af CookieMagic, for at opfange eventuelle nye cookies, der måtte blive implementeret via software, som anvendes.

Den besøgende har til enhver tid mulighed for at tilbagetrække, eller ændre, sit samtykke via “Samtykke”-knappen, som følger med rundt på siden.

Bevis for samtykket opbevares lokalt i hjemmesidens database i 100 dage, eller indtil databasen når 50.000 samtykker, hvorefter det automatisk slettes.

Opdatering og sletning af persondata:

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Dog opbevarer vi altid regnskabsmateriale minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Samtykke: 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Du er til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål til vores privatlivspolitik.

Sikkerhed:

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Indsamling af oplysninger via hjemmeside:

Når du udfylder vores kontaktbokse, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har udfyldt. Indsamlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

Indsamling af oplysninger ved tilmelding til vores nyhedsbrev:

Når du udfylder vores kontaktboks til nyhedsbrev indsamler vi dit navn og din emailadresse. Indsamlingen sker med det formål at kunne sende dig markedsføring vedr. vores ydelser.

Dine rettigheder:

  1. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.
  2. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
  3. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Henvendelse herom kan ske til: mail@svanerent.dk
  4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
  5. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til: Datatilsynet