Svanerents Vintertjeneste

Svanerents vintertjeneste gør det lettere at komme igennem vinteren. For når vinteren igen melder sin ankomst følger der automatisk en masse ekstra arbejde med. Ligesom det er tilfældet for grundejere har både det offentlige og private virksomheder ansvaret for, at der er ryddet sne, og at det er sikkert at færdes på deres område.

Det kan koste dyrt ikke at have styr på glatførebekæmpelse. Ikke kun i forhold til at skulle udbetale en erstatning, men også for den person der måske kommer til skade, og de konsekvenser det kan få for vedkommende.

Vi sørger for, at der er ryddet sne og saltet eller spredt grus, inden I møder ind om morgenen.

Med vores Vintertjeneste slipper du for:

  • At salte
  • At gruse
  • At rydde sne
  • At stå tidligere op

Vi udfører snerydning, saltning og grusning på p-pladser, gangarealer, trapper og fortove, og vi servicerer bl.a. virksomheder og boligselskaber.

Det er ikke kun i forbindelse med vinteren, at vi kan tage os af jeres udenomsarealer. Skulle I have behov for hjælp med at klippe hæk, feje blade eller slå græs, så tager vi os gerne af det: https://svanerent.dk/vedligehold-af-udenomsarealer/

Svanerents vintertjeneste