Højderengøring

Vi oplever ofte, at mange virksomheder ikke har fokus på højderengøring. I langt de fleste virksomheder ophobes der støv på oversiden af forskellige loftinstallationer, ventilationsrør, afsatser, lamper osv. Disse områder er måske naturligt nok ikke en del af den daglige rengøring, men de udgør en lige så stor kilde til irritation af indeklimaet, som støv man kan se. Derudover kan det også have stor betydning at reducere støvmængden i produktionshaller, hvor støv kan drysse ned og beskadige varer og teknisk udstyr.

Det kan være besværligt at rengøre elementer i højden, og der kan være strikse krav til anvendelse af stige og stillads. Med vores rense- og støvsugningssystem når vi nemt og effektivt de svært tilgængelige højder.

Den lette kulfiberstang gør det muligt at nå en højde på 12 meter fra jorden. Det betyder en langt mere sikker arbejdsgang men også en billigere proces, da man ikke behøver at arrangere hverken lift eller stillads. Et trådløs kamera giver os desuden mulighed for at besigtige højderne.

Hvad er fordelen for dig?:

  • Intet behov for stige eller lift i op til 12 meter
  • Effektiv rengøring af områder der ellers sjældent bliver gjort rent
  • Trådløst kamera til fuld besigtigelse af områderne
  • Store besparelser da du undgår udgifter til lift og opnår en langt hurtigere rengøring

En anden vigtig højdeopgave er rens af tagrender. Det tager vi os naturligvis også af, og det kan de læse mere om her: https://svanerent.dk/rens-af-tagrender/

SERVICENORMENS SYV KRAV

For at en servicevirksomhed kan få lov at bære Servicenormens mærke, kræver det, at der i orden tingene. Servicevirksomhederne skal i alt leve op til syv krav. Svanerent lever selvfølgelig op til de 7 krav.

Læs mere om de 7 krav