Dataetik

Dataetik - Svanerent ApS

Denne politik beskriver Svanerent ApS’ tilgang til god dataetik og de principper der er gældende for, hvordan Svanerent behandler data etisk korrekt, ansvarligt og gennemsigtigt.

Definition af dataetisk politik

Den dataetiske politik skal ses som et supplement til de lovgivningsmæssige rammer, som gælder for arbejdet med data (GDPR). Du har som kunde og medarbejder nogle rettigheder over de data vi har og bruger om dig. Du kan altid rette henvendelse til os og bede om at få oplyst, hvad vi har registreret om dig.

Fokus

Den dataetiske politik skal sikre, at der løbende er fokus på områder hvor der kan opstå debat om bearbejdelse af data i forhold til grundlæggende værdier og etik.

Principper for den dataetiske politik

Dataetik har en grundpræmis om, at individet skal sikres mod unødvendig registrering og anvendelse af personoplysninger. Selvbestemmelse over egen situation er en grundrettighed, og den menneskelige relation skal vægtes højt. Samtidig skal den dataetiske tankegang være indarbejdet på alle niveauer i organisationen, hvor der arbejdes med data.

Anvendelse

Svanerent ApS’ politik for dataetik tager udgangspunkt i de oplysninger vi opbevarer og behandler. Politikken gælder for kundedata, medarbejderdata og data om samarbejdspartnere, leverandører og distributører.

Gennemsigtighed og åbenhed

Grundprincippet er, at mennesket skal bevare mest mulig kontrol over egne data. Dine data er dine data. Det være gennemskueligt for dig, i hvilke sammenhænge dine data indgår, og hvordan dine data anvendes i forhold der vedrører dig. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og oplever, at dine data bearbejdes på en forsvarlig, sikker og hensigtsmæssig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger. Vi skal i den forbindelse f.eks. oplyse, hvilke personoplysninger vi opbevarer og behandler, og på hvilket grundlag behandlingen sker.

Sletning af data

Svanerent ApS arbejder vedvarende med at slette personoplysninger og andre data, der ikke længere er relevante. Den løbende sletning skal sikre, at Svanerent ApS ikke har flere oplysninger end nødvendigt.

Værdighed

Menneskets iboende værdighed skal vægtes højt, og vi arbejder kun med løsninger, hvor dit privatliv respekteres. Hvis der tages nye teknologiske løsninger i brug foretages en vurdering af værdi, ulemper eller risici for dig som kunde eller medarbejder.

Lighed og retfærdighed

Vi ønsker ikke at bruge data på en måde der kan skabe utilsigtede mønstre eller anden skævhed. Metoder der indebærer risiko for skævhed eller diskrimination vil ikke blive anvendt. Hvis der udvikles nye teknologiske løsninger fokuseres der på inddragelse af forskellige faglige baggrunde, kompetencer og indsigter. Dette for at sikre, at der er opmærksomhed på, om resultaterne kan diskriminere særlige grupperinger f.eks. køn, alder, etnicitet el. lign.

Faglig integritet

Medarbejderne skal kunne stå inde for de afgørelser der træffes og forholde sig kritisk, hvis de strider mod deres faglige viden. Det gælder også, når der indgår data. For at sikre den faglige relevans i anvendelsen af dine oplysninger implementeres og anvendes alle løsninger i tæt samarbejde mellem de fagpersoner der skal anvende løsningen.

Ansvarlighed

En etisk korrekt håndtering af data og personoplysninger er et fælles anliggende for alle i virksomheden. Vi gør hvad vi siger, og vi holder det vi lover. Vi er altid transparente i vores arbejde og vores måde at drive forretning på.

Hvad gør vi

For at kunne bevare din tillid er det vigtigt, at alle medarbejdere er bevidste om, at de har et ansvar for en respektfuld og sikker brug af dine oplysninger. De gældende retningslinjer bliver løbende opdateret og er altid tilgængelige online for alle i virksomheden. Vi går meget op i, at alle vores medarbejdere opfører sig ordentligt – altså etisk korrekt. Alle medarbejdere er underlagt en fortrolighedspolitik og kan fremvise ren straffeattest ved ansættelse.

Hvor kan du finde mere information?

Ønsker du at blive klogere på dataetik eller finde hjælp til at formulere jeres dataetiske retningslinjer kan du finde inspiration på: https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/dataetik/

Du kan også læse mere om, hvordan vi behandler oplysning: https://svanerent.dk/privatlivspolitik/