Rens af tagrender

Hvorfor er rens af tagrender vigtigt? Fordi ophobning af skidt og snavs i dine tagrender betyder, at vand ikke bliver ledt effektivt væk. Det kan forårsage både fugt-, frost- og vandskader på din bygning. For de fleste er tagrenderens en langsommelig og besværlig proces. Det at skulle op og ned af en stige utallige gange er ikke noget ret mange glæder sig til. Derfor ender det ofte med, at man ikke får renset tagrenderne – i hvert fald så først når vandet løber ud over dem. For mange virksomheder gælder det desuden, at tagrenderne er så højt placeret, at de er umulige at nå med en almindelig stige.

Med vores professionelle udstyr renser vi i de fleste tilfælde fra jorden, hvorfra et rør føres op i tagrenden og opsuger slam, skidt og snavs. Vi anvender et trådløst kamera, så vi kan følge rensningsprocessen. På den måde kan vi også dokumentere, hvis der skulle  være skader i tagrenderne.

Hvad tilbyder vi:

  • Skånsom og effektiv rens
  • Tjek før og efter rens for evt. skader
  • Abonnement uden binding
  • Besøg ved behov
  • Rens hos både mindre og større virksomheder, boligselskaber og det offentlige.

Undgå tilgroede og tilstoppede tagrender, ødelagt murværk, skimmelsvamp og vandskader.

Vi anbefaler at rense tagrender 1-2 gange om året. Det er med vores udstyr og ekspertise en enkel opgave med stor effekt.

Ligesom tagrender kan være svært tilgængelige, så har langt de fleste virksomheder utilgængelig loftinstallationer, lamper og lignende. Her samler der sig støv som skaber et usundt indeklima. Vi tager os af højderengøring, hvor vi kan rengøre fra gulvet i en højde på op til 12 meter. https://svanerent.dk/hoejderengoering/

Rens af tagrender

SERVICENORMENS SYV KRAV

For at en servicevirksomhed kan få lov at bære Servicenormens mærke, kræver det, at der i orden tingene. Servicevirksomhederne skal i alt leve op til syv krav. Svanerent lever selvfølgelig op til de 7 krav.

Læs mere om de 7 krav