Rens af tagrender

Ophobning af skidt og snavs i dine tagrender betyder, at vand ikke ledes effektivt væk. Det kan forårsage både fugt-, frost- og vandskader på din bygning.

I de fleste tilfælde renser vi fra jorden, hvorfra et rør føres op i tagrenden og opsuger slam, skidt og snavs. Vi anvender et trådløst kamera, så vi kan følge rensningsprocessen. På den måde kan vi også dokumentere, hvis der skulle  være skader i tagrenderne.

Hvad tilbyder vi:

  • Skånsom og effektiv rens
  • Tjek før og efter rens for evt. skader
  • Abonnement uden binding
  • Besøg ved behov
  • Rens hos både mindre og større virksomheder, boligselskaber og det offentlige.

Undgå tilgroede og tilstoppede tagrender, ødelagt murværk, skimmelsvamp og vandskader.

Vi anbefaler at rense tagrender 1-2 gange om året.

SERVICENORMENS SYV KRAV

For at en servicevirksomhed kan få lov at bære Servicenormens mærke, kræver det, at der i orden tingene. Servicevirksomhederne skal i alt leve op til syv krav. Svanerent lever selvfølgelig op til de 7 krav.

Læs mere om de 7 krav