Servicenormens 7 krav

Vi opfylder Servicenormen din garanti for god moral og orden i sagerne

Servicenormen er en garantimærkning, som udelukkende tildeles medlemmer af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Svanerent opfylder branchens strengeste krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører. Dansk Standard kontrollerer løbende, at samtlige krav bliver overholdt. Servicenormen er altså din garanti for en seriøs samarbejdspartner, der leverer et – på alle måder – ordentligt stykke arbejde.

Du kan læse mere om Servicenormen her: https://seriøsservice.dk/om-servicenormen/

Hvorfor er det vigtigt for os at leve op til Servicenormens krav?

At efterleve Servicenormens krav er for os en betingelse for at kunne leve op til vores værdier om at være ansvarlige, ordentlige og nærværende. For os er målet at forene kvalitet, ansvarlighed og etik.

Vores medarbejderes trivsel har altid topprioritet. I vores branche er det utroligt vigtigt blandt andet at have fokus på både ergonomi og kemi. Lige så vigtigt er det, at vores medarbejdere trives og udvikles. Hos os står døren altid åben, og vi opfordrer til dialog.

Der hører mange produkter med til det at være en rengøringsvirksomhed. Ud over at sørge for, at vores medarbejdere ikke udsættes for unødig påvirkning betyder det selvfølgelig, at vi har stor fokus på vores miljø. Hos Svanerent er derfor minimum 95% af de produkter vi anvender svanemærkede.

Miljø

Plastforbruget i forbindelse med affaldshåndtering er en kæmpe miljøbelastning. Derfor gennemgår vi løbende mulighederne at optimere affaldshåndteringen hos os selv og hos vores kunder med tanke på at skåne miljøet og forbedre arbejdsgangen.

Papir- og sæbeforbrug, gulvbehandlinger mm. optimeres efter samme princip.

Vi bruger så vidt det er muligt kun svanemærkede produkter. Kun i tilfælde hvor det ikke er muligt at anvende svanemærkede produkter anvendes der alternativer. Det drejer sig om under 5% af vores forbrug. Det er typisk i forbindelse med specialopgaver som rensning af ovne og lignende opgaver. De produkter der anvendes i den daglige rengøring er alle Svanemærkede.

Doseringsenheder benyttes for at undgå spild og unødvendig belastning af naturen.

De 7 krav

1

Økonomiske attester

Virksomheden skal have styr på de økonomiske attester igennem serviceattester fra Erhvervsstyrelsen og arbejdsskadeforsikringer. Det sikrer, at indkøberne hurtigt kan få et overblik over, hvorvidt virksomhedens økonomi og attester er i orden.
2

Kvalitet

Servicevirksomheden skal have styr på leverancen af de aftalte serviceydelser gennem løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser. Herunder kræves et eget systemet til kvalitetskontrol samt krav om styring af kvalitetsarbejdet i form af en skriftlige retningslinjer for kvalitet, som følges i det daglige arbejde.
3

Miljø

At tænke miljø ind i forretningen giver gode gevinster både på bundlinjen og for miljøet. Derfor skal servicevirksomheden have udformet en skriftlig miljøpolitik samt sikre, at der i størst muligt omfang anvendes økologimærkede produkter og miljømærkede midler.
4

Arbejdsmiljø

Servicevirksomheden skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljøet på virksomheden er i orden. Dokumentation afkræves for lovpligtig arbejdsmiljøorganisation, deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse samt dokumentation for skriftlig APV-handlingsplan. Virksomheden skal også have et arbejdsmiljøledelsessystem.
5

Personalepolitik

Virksomhederne skal have en skriftlig personalepolitik. Personalepolitikken skal som minimum indeholde retningslinjer for uniformering og/eller legitimation, fravær og integration.
6

Uddannelse

Virksomheden skal have uddannelsesplaner for sine medarbejdere. Desuden stilles krav om introduktionsforløb for nye medarbejdere, som skal kunne dokumenteres skriftligt.
7

Underleverandører

SBA ønsker rene linjer, når det gælder brug af underleverandører og udenlandsk arbejdskraft. Derfor er der krav til servicevirksomhederne vedrørende brug af underleverandører. Det drejer sig om en skriftlig politik for brug af underleverandører og dokumentation for anvendelse af skriftlige kontrakter.