Miljøpolitik

Miljøpolitik og miljøbevidsthed er en naturlig del af vores hverdag, og vi har opdelt vores fokus på 2 områder:

 • Fysisk og psykisk
 • Eksternt

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø:

 • De redskaber og maskiner vi anvender er tidssvarende, justerbare og professionelle og udvalgt med fokus på mindst mulig belastning.
 • Brug af værnemidler, som f.eks. handsker, er en naturlig del af vores hverdag, og alle oplæres i vigtigheden af disse.
 • Det er vigtigt, at vores medarbejdere kan færdes sikkert på deres arbejdsplads. Alle medarbejdere som anvender rengøringsmidler er derfor instrueret i korrekt anvendelse af disse og har altid adgang til produktinformationer, sikkerhedsanvisninger og doseringsinstruktioner.
 • Klare retningslinjer og en enkel og overskuelig app sikrer, at vores medarbejdere altid har et effektivt og simpelt overblik over deres arbejdsdag og opgaver.
 • Hos os er der kort afstand fra ledelse til medarbejder. Her står døren altid åben, og vi opfordrer til dialog og åbenhed. Man skal vide, at man altid kan få vejledning og støtte, hvis man har brug for det.

Det eksterne arbejdsmiljø:

De praktiske tiltag:
 • De produkter og metoder vi anvender udvælges med det formål at belaste miljøet mindst muligt.
 • Der er altid fokus på, hvilket produkt der giver det bedste resultat til den konkrete rengøringsopgave.
 • Vi bestræber os på at bruge så mange svanemærkede produkter som den enkelte opgave tillader.
 • Der er fokus på, at der skal være mindst mulig miljøbelastning og påvirkning af vores medarbejdere.
 • Forbruget af vand og rengøringsmidler minimeres via vores systemer og retningslinjer.
 • Vi arbejder effektivt med affaldssortering.
 • Vores medarbejdere bliver oplært i vigtigheden af korrekt dosering.
De psykiske tiltag:
 • Vi prioriterer at have tæt kontakt til medarbejderne på de enkelte arbejdspladser. Vi ønsker kort afstand fra medarbejder til ledelse, og vi opfordrer til dialog. Vi er altid åbne for at inddrage den enkelte medarbejder i planlægning og udførelse af dennes arbejdsopgaver.
 • Vi sørger for løbende tilbagemeldinger på de udførte opgaver samt tilbagemelding til medarbejderne fra opfølgningsmøder med vores kunder.
 • Vi opfordrer ledende medarbejdere til selv at foreslå forbedringer til vores miljøpolitik via deres daglige observationer.

Som et led i en ansvarlig miljøpolitik er det vigtigt for os at leve op til servicenormens krav. Dem kan du læse mere om her: https://xn--serisservice-yjb.dk/